ازن در استریل آب و صنایع لبنی

استریل کردن آب مصرفی کارخانه به وسیله ازن ژنراتور:

آب یکی از منابع طبیعی است که برای زندگی ضروری است بنابراین کیفیت آن تاثیر به سزایی در سلامت انسان دارد.

آلودگی میکروبی آب کلر ، با توجه به قابلیت های آن برای از بین بردن میکروبها ، یکی از رایج ترین ماده ضدعفونی کننده آب به شمار می رود.

 گاز ازن بعنوان یک جایگزین موثرتر و سالم بجای کلر استفاده می شود و روشی برای تضمین ضدعفونی آب و برای جلوگیری از تولید مواد سمی می باشد و بطور گسترده ای شناخته شده است و برای غیرفعال سازی سریع و موثر عوامل بیماری زا ومیکروارگانیسم ها استفاده می شود.

ضدعفونی آب با توجه به قطر میکروارگانیسم ها به دو صورت انجام می گیرد،از طریق فیلتر ذرات با قطر بزرگتر جداسازی میشوند و میکروارگانیسم های مضر بالقوه که در سیستم های ذخیره و توزیع وجود دارند و از فیلتر عبور کرده به وسیله مواد ضدعفونی کننده صورت می گیرد.

آب معمولا در یک مخزن ذخیره سازی موقت (contact tank) نگه داری میشود و به ما اجازه می دهد تا عمل ضدعفونی بطور کامل انجام شود .

ضدعفونی اولیه برای غیرفعال کردن ارگانیسم ها بیماری زا در نظرگرفته می شود برای جلوگیری از گسترش بیماری های منتقله از راه آب به کاربران پایین دست محیط زیست است. پاتوژن ها شامل ویروس ها ، باکتری ها از جمله سالمونلا ، وبا ، شیگلا و تک یاخته از جمله ژیاردیا ، لامبیا و باقی cryptosporidia Table1لیست بعضی از میکروارگانیسم های رایج در فاضلاب و بیماری های مرتبط با آنها نشان داده شده است.

استریل کردن آب مصرفی کارخانه به روش ازن زنی یکی از منابع طبیعی است که برای زندگی ضروری است بنابراین کیفیت آن تاثیر به سزایی در سلامت انسان دارد.آلودگی میکروبی آبکلر ، با توجه به قابلیت های آن برای از بین بردن میکروبها ، یکی از رایج ترین ماده ضدعفونی کننده آب به شمار می رود. گاز ازن بعنوان یک جایگزین موثرتر و سالم بجای کلر استفاده می شود و روشی برای تضمین ضدعفونی آب وبرای جلوگیری از تولید مواد سمی می باشد و بطور گسترده ای شناخته شده است و برای غیرفعال سازی سریع و موثر عوامل بیماری زا ومیکروارگانیسم ها استفاده می شود. ضدعفونی آب با توجه به قطر میکروارگانیسم ها به دو صورت انجام می گیرد،از طریق فیلتر ذرات با قطربزرگتر جداسازی میشوند و میکروارگانیسم های مضر بالقوه که در سیستم های ذخیره و توزیع وجود دارند واز فیلتر عبور کرده به وسیله مواد ضدعفونی کننده صورت می گیرد .آب معمولا در یک مخزن ذخیره سازی موقت (contact tank)نگه داری میشود و به ما اجازه می دهدتا عمل ضدعفونی بطور کامل انجام شود .ضدعفونی اولیه برای غیرفعال کردن ارگانیسم ها بیماری زا در نظرگرفته می شود برای جلوگیری از گسترش بیماری های منتقله از راه آب به کاربران پایین دست محیط زیست است. پاتوژن ها شامل ویروس ها، باکتری ها از جمله سالمونلا ، وبا ، شیگلا و تک یاخته از جمله ژیاردیا ، لامبیا و  باقیcryptosporidiaTable1 لیست بعضی از میکروارگانیسم های رایج در فاضلاب و بیماری های مرتبط با آنها نشان داده شده است.

TABLE 1 INFECTIOUS AGENTS

POTENTIALLY PRESENT IN UNTREATED

DOMESTIC WASTEWATER

Organism Disease Caused

Bacteria

Escherichia coli

(enterotoxigenic)

Gastroenteritis

Leptospira (spp.) Leptospirosis

Salmonella typhi Typhoid fever

Salmonella (=2,100 serotypes) Salmonellosis

Shigella (4 spp.) Shigellosis (bacillary

dysentery)

Vibrio cholerae Cholera

Protozoa

Balantidium coli Balantidiasis

Cryptosporidium parvum Cryptosporidiosis

Entamoeba histolytica Amebiasis (amoebic

dysentery)

Giardia lamblia Giardiasis

Helminths

Ascaris lumbricoides Ascariasis

T. solium Taeniasis

Trichuris trichiura Trichuriasis

Viruses

Enteroviruses (72 types, e.g.,

polio, echo, and coxsackie

viruses)

Gastroenteritis,

heart anomalies,

meningitis

Hepatitis A virus Infectious hepatitis

Norwalk agent Gastroenteritis


 

خدمات

  1. مشاوره ، نصب و راه اندازی سیستم های جاذب اتیلن محیط و سیستم های جلوگیری از جذب اتیلن توسط میوه
  2. انواع واکس ها پوشش های ضد قارچ و ضد باکتری و قارچ کش ها مجاز میوه و سبزیجات و گل جهت افزایش در طول عمر میوه و کاهش افت در وزن و کاهش در تغییر رنگ آن
  3. مشاوره و نصب و راه اندازی و رنگ آوری نور براساس ژنراتورهای کاتالیستی گاز اتیلن
  4. مشاوره در استفاده از موادی که به کاهش ضایعات میوه پس از برداشت کمک می کند .
  5. انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی در افزایش نگهداری میوه و سبزیجات و گل

امکانات ما

فناوری‌های پیش و پس از برداشت میوه و سبزی
تامین تجهیزات و مشاوره های حضوری و مجازی

آدرس: تهران، خیابان فلسطین، پایین‌تر از میدان فلسطین، ساختمان 351، واحد 9 

تلفن: 66975051 -021

فکس: 66404396 -021

طراحی و توسعه توسط پاندانت افزار